(niet) op dezelfde golflengte zitten

(niet) op dezelfde golflengte zitten
(niet) op dezelfde golflengte zitten{{/term}}
〈ook figuurlijk〉 (not) be on the same wavelength

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”